Thằng quay video sex bị hâm, quay mỗi cái lồn bị đụ rồi ai coi

Nhiều khi xem video sex còn phải thấy mặt nó mới kích thích. Thằng quay video này nhiều khi bị hâm rồi. Tôi phản đối việc quay mỗi cái lồn bị đâm cho 100 phát bắn cả nước vẫn không sao này…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *